HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH” NĂM 2019

Ngày đăng: 14/11, 13:44

Vừa qua, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có Ths. Bs. Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế, Phòng Dân số và 444 đại biểu là cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Trong năm 2018, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn truyền thông cho 939 cán bộ tuyến cơ sở; in ấn và cấp phát cho cơ sở 8.000 cuốn tài liệu, 25.000 tờ rơi, 720 đĩa VCD truyền thông; Phối hợp với Đài PT-TH, Báo Gia Lai xây dựng các chuyên trang chuyên mục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Sau 02 năm triển khai thực hiện đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đã đạt nhiều kết quả: tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 108,5/100, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 là 109/100…

Tuy nhiên, Gia lai vẫn là địa phương có mức sinh cao và tỷ số giới tính khi sinh cao hơn so với bình quân chung của cả nước, vì vậy công tác dân số trên địa bàn tỉnh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn như vẫn còn tư tưởng trọng nam, khinh nữ; chế độ an sinh xã hội chưa đảm bảo; lạm dụng tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính trước khi sinh; do áp lực giảm sinh, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội… Hậu quả của tình trạng này về lâu dài sẽ dẫn đến thừa nam, thiếu nữ ở độ tuổi kết hôn và sinh đẻ; gây nên bất bình đẳng giới và bạo lực giới, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

   Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại các địa phương như: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ðẩy mạnh truyền thông, vận động các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không lựa chọn giới tính thai nhi…

Hội thảo chuyên đề “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về giới tính và mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cộng tác viên dân số, cán bộ y tế cơ sở; truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; mở rộng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết về hậu quả và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay.

           

                                                                                    Thanh Long

                                                            Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Gia Lai

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ