treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 20/03, 09:47

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc

Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017): Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2017 đến hết ngày 19/8/2017;

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017): Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2017 đến hết ngày 02/9/2017;

2. Vễ Nghỉ lễ

Kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9/2017), tuy nhiên ngày 02/9 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy) nên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 04/9/2017.

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ