Tin tức
Tin Khoa - Phòng
 • HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG - NỮ HỘ SINH KỸ THUẬT VIÊN NĂM 2019

  HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG - NỮ HỘ SINH KỸ THUẬT VIÊN NĂM 2019 Ngày đăng:28/06/2019 Thực hiện quy định của Bộ Y tế về việc đào tạo lại và tổ chức thi tay nghề cho Điều dưỡng - Nữ hộ sinh hàng năm, đồng thời để đánh giá kiến thức kỹ năng điều dưỡng lâm sàng trong công tác chăm sóc người bệnh an toàn. Trong 02 ngày 15, 16/5/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức "Hội thi...

 • TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT CHO CÁN BỘ Y TẾ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN

  TẬP HUẤN PHÒNG, CHỐNG SỐT RÉT CHO CÁN BỘ Y TẾ PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN Ngày đăng:28/06/2019 Ngày 27/6/2019 tại Khách sạn Pleiku, Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung Ương phối hợp với Sở Y tế  Gia Lai tổ chức tập huấn phòng, chống sốt rét cho cán bộ Y tế  phòng khám y tế tư nhân của 11 huyện dự án trên địa bàn tỉnh.   24 học viên của các...

 • MẪU GIẤY PHÉP

  MẪU GIẤY PHÉP Ngày đăng:17/08/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o---- ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP   Kính gửi:     - Ban giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; - Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị; - Tên tôi là:    Năm sinh:           Chức...

 • Gia Lai: Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

  Gia Lai: Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) Ngày đăng:12/03/2018 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, ngày 24 tháng 11...

 • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

  Đang truy cập: Sở Ngoại vụ