Tin tức
Bảng giá DV:Thuốc; Vật tư y tế; DVKT
 • Thông tư 13 /2019/TT-BYT

  Thông tư 13 /2019/TT-BYT Ngày đăng:14/11/2019 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  13 /2019/TT-BYT   Hà Nội, ngày 05 tháng  7  năm 2019 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng...

 • THÔNG TƯ 15/2018/BYT

  THÔNG TƯ 15/2018/BYT Ngày đăng:26/07/2018 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  15 /2018/TT-BYT   Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018 THÔNG TƯ Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế   giữa ...

 • BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTYT CHƯ PƯH

  BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TTYT CHƯ PƯH Ngày đăng:25/06/2018 STT TEN_DV DVT_DV MABAOCAO_BYT GIACOBH_TT13_TT39 1 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu lần 50.06.0073 43100 2 Đặt catheter tĩnh mạch cảnh ngoài lần 09.0028.0099 653000 3 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng lần 09.0123.0898 20400 ...

 • BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TTYT CHƯ PƯH

  BẢNG GIÁ THUỐC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TTYT CHƯ PƯH Ngày đăng:25/06/2018 STT TENVATTU HOATCHAT HAMLUONG DVT CACHSUDUNG DONGIA_BH SOGPDK 1 Aldan Tablets 5mg Amlodipin 5mg Viên Uống 1524 VN-15793-12 2 Suresh 200mg N-acetylcystein 200mg Viên sủi Uống 5496 VN-15325-12 2 Smecta Dioctahedral smectit 3g Gói Uống ...

 • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

  Đang truy cập: Sở Ngoại vụ