Giới thiệu - Trung Tâm Y Tế Huyện Chư pưh tỉnh Gia Lai

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ

+ 5 phòng chức năng

1. Phòng Tổ chức hành chính.

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp.

3. Phòng Tài chính kế toán.

4. Phòng Điều dưỡng.

5. Phòng Dân số.

+ 9 khoa:

1. Khoa Khám bệnh;

2. Khoa Hồi sức cấp cứu;

3. Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

4. Khoa Nội – Nhi – Nhiễm;

5. Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư Y tế;

6. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;

7. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

8. Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng;

9. Khoa An toàn thực phẩm.

+ 9 trạm y tế xã;

1.  Trạm y tế thị trấn Nhơn Hòa;

2. Trạm y tế xã Chư Don;

3. Trạm y tế xã IaPhang;

4. Trạm y tế xã IaLe;

5. Trạm y tễ xã IaBlứ

6. Trạm y tế Xã IaHRú

7. Trạm y tế xã IaRong

8. Tram y tế xã IaDreng

9.Trạm y tế xã IaHla

 
 
TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH
SÁNG Y ĐỨC - VỮNG CHUYÊN MÔN 

 


 

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ