Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày đăng: 20/03, 09:45

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), UBN​D tỉnh Gia Lai thông báo nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012, dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) được nghỉ 01 ngày vào thứ Năm ngày 06/4/2017.

2 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo, cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị trong ngày nghỉ.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vữ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày lễ.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi chủ trương này./.

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ