Khoa Dược

Ị TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA KHOA DƯỢC

I.      Chức năng của Khoa dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

II.   Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

2. Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

4. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

5. Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

8. Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

10. Tham gia chỉ đạo tuyến.

11. Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

12. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

14. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

III.        TỔ CHỨC:

Tổng số nhân viên trong khoa: 04

1. Các bộ phận:

Tùy thuộc hạng bệnh viện: bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; số lượng cán bộ; trang thiết bị; cơ sở vật chất mà bố trí nhân lực khoa Dược cho phù hợp. Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau:

- Nghiệp vụ dược;

- Kho và cấp phát;

- Thống kê, cung ứng;

- Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

 

IV.           Những hoạt động nổi bật:

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo qui định đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho ban giám đốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

V.               Định hướng phát triển:

- Tham mưu triển khai nhà thuốc bệnh viện.

- Triển khai tốt hoạt động tốt công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc.

Với đội ngũ cán bộ giàu tâm huyết, sáng tạo, đoàn kết cùng toàn thể nhân viên giàu kinh nghiệm hết lòng vì công việc, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, Ban giám đốc, sự phối hợp gắn kết với các khoa phòng và đồng nghiệp ở đơn vị, khoa dược ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, toàn bộ nhân viên khoa dược luôn phấn đấu vì sự phát triển chung của đơn vị.

 
TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH

 SÁNG Y ĐỨC - VỮNG CHUYÊN MÔN  

 

 

 

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ