Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày đăng: 20/03, 09:46

Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, Văn phòng phòng UBND tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

 

1.Treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5/2017.

2. Về Nghỉ lễ: Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2012, việc nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ lễ liên tục từ ngày 29/4 đến hết 02/5/2017.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết thực hiện;

Các cơ quan, dơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực trong các ngày lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân và triển khai nghiêm túc việc đi làm bù; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ;

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị  để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật;

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ.

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ