Hoạt động bệnh viện
Chư Pưh: Quyết tâm loại trừ bệnh phong Chư Pưh: Quyết tâm loại trừ bệnh phong

Ngày đăng: 13/05, 16:03

​ (GLO)- Từ năm 2015 đến nay, huyện Chư Pưh không phát hiện trường hợp nhiễm phong mới. Hiện các cấp chính quyền và Trung tâm Y tế huyện đang phấn đấu loại trừ hoàn toàn bệnh phong trên địa bàn. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh, trên địa bàn huyện có 2 làng phong là Phung A và...

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ