HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 15/2018/TT-BYT NGÀY 30/5/2018 CỦA BỘ Y TẾ

Ngày đăng: 23/07, 16:10

Ngày 12/7/2018, Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế. Dự và chủ trì Hội nghị có Bs. CKI. Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Lê Quốc Khánh - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị điều trị trực thuộc Sở; Bệnh viện Đại học Y dược HAGL; Bệnh viện Binh đoàn 15; Bệnh viện 211; TTYT Cao su Mang Yang, Chư Pah, Chư Sê, Chư Prông và 17 đơn vị Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Thông tư 15/2018/TT-BYT thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 đối với tất các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước: 88 giá dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là giảm giá 70 dịch vụ, gồm: 6 giá khám bệnh (của 5 hạng bệnh viện và trạm y tế xã) bình quân giảm 17%; 34 giá ngày giường bệnh (của 5 hạng bệnh viện và các loại giường) bình quân giảm 6% và 30 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, bình quân giảm 24%. Điều chỉnh tăng 9 dịch vụ, gồm: 7 giá ngày giường chủ yếu là giường hồi sức tích cực và giường hồi sức cấp cứu, bình quân điều chỉnh tăng 5% và 2 dịch vụ xét nghiệm.

Bổ sung giá của 9 dịch vụ kỹ thuật: người bệnh sử dụng các dịch vụ này sẽ được BHXH thanh toán. Điều chỉnh 12 dịch vụ (chủ yếu là các dịch vụ chụp CT, nội soi) theo nguyên tắc không tính chi phí thuốc, vật tư tiêu hao đặc thù trong giá dịch vụ do thuốc và các loại vật tư này có nhiều loại và mỗi người bệnh sử dụng khác nhau. BHXH sẽ thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá trúng thầu. Thông tư 15/2018/TT-BYT cũng hướng dẫn các cơ sở y tế phải điều phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu để bảo đảm chất lượng khám bệnh. Đối với các bàn khám trên 65 lượt khám/01 ngày, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ chỉ thanh toán bằng 50% mức giá khám bệnh từ lượt khám 66 trở lên của bàn khám đó. Trong thời gian tối đa một quý, nếu cơ sở y tế vẫn còn có bàn khám khám trên 65 lượt/ngày, thì cơ quan BHXH không thanh toán tiền khám bệnh từ lượt khám thứ 66 trở lên của bàn khám đó.

Với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, Thông tư 15/2018/TT-BYT điều chỉnh giá giảm với nhiều dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên, lại điều chỉnh tăng định mức tính giá lên 120% so đối với các dịch vụ, như: X-Quang, CT, MRI, siêu âm. Cụ thể, định mức tính giá (số ca/máy/ngày làm việc 8 giờ) cho dịch vụ siêu âm tăng từ 40 lên 48 ca; chụp X-Quang thường, chụp X-Quang số hóa từ 48 lên 58 ca; chụp CT-Scanner đến 32 dãy là 29 ca; chụp cộng hưởng từ (MRI) lên 19 ca.

Cũng theo Thông tư này, người bệnh vào khoa cấp cứu, có thời gian cấp cứu, điều trị dưới 4 giờ không phải trả tiền ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu. Trường hợp nằm trên băng ca, giường gấp chỉ phải trả bằng 50% tiền giường. Đặc biệt, bệnh viện bố trí nằm ghép 2 người/giường chỉ được bảo hiểm xã hội thanh toán 1/2 mức giá giường bệnh, nằm ghép 3 người thanh toán 1/3 mức giá.

Tại Hội nghị, Bs.CKI Nguyễn Đình Tuấn đề nghị các đơn vị chủ động triển khai áp dụng Thông tư 15 tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn toàn tỉnh đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người bênh có thẻ BHYT. Đồng thời, đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư 15 theo đúng thời gian và quy định.

P.N (Trung tâm Truyền thông – GDSK)

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ