LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ KỸ THUẬT KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH NĂM 2018

Ngày đăng: 15/06, 14:47

Ngày 23/4/2018, Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đak Pơ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình” năm 2018.

Tới dự lễ phát động có đồng chí Đinh Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Ths.Bs. Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; đại biểu Hội LHPN tỉnh, LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Sở Y tế; các thành viên Ban chỉ đạo của huyện Đak Pơ.
 

Trong những năm qua, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp tích cực của các Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức xã hội nhận thức của nhân dân ngày được nâng lên, quy mô gia đình ít con được mọi tầng lớp trong xã hội hưởng ứng tích cực. Các chỉ tiêu về giảm sinh, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm, tỷ số giới tính khi sinh từng bước được khống chế. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai từng bước đem lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên, chất lượng dân số chưa đồng đều, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở một số địa phương còn tăng cao...

Tại lễ phát động, Ths.Bs. Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội cần tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền vận động để nhân dân nhận thức tốt hơn vai trò, tầm quan trọng trong thực hiện công tác dân số, duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân số KHHGĐ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới theo tinh thân Nghị quyết số 21 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ năm 2018 là nền tảng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số của tỉnh nhà, góp phần thắng lợi thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về dân số.

Sau lễ phát động, đoàn xe đại diện các Ban, Ngành, Đoàn thể tham gia diễu hành dọc theo một số tuyến đường chính tại huyện Đak Pơ.

                                                                              P. Nga – TT TT&GDSK

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ