HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Ngày đăng: 25/06, 09:42

Sáng ngày 06/7/2018, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) tuyến cơ sở”. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Bà Nguyễn Thị Minh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Ông Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế; Ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục QLKCB; Lãnh đạo một số Bộ, Ngành Trung ương và 63 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Gia Lai, Chủ trì có Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bs. CKI Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở Y; ông Lê Quốc Khánh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành cùng Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Ước tính đến hết tháng 6 năm 2018, s đối tượng tham gia BHYT toàn quc là 81,59 triu người, đạt t l bao ph BHYT là 86,9%. 63 tỉnh, thành phố đều đạt và vượt ch tiêu t l bao ph BHYT. Trong 6 tháng đầu năm, có 84,9 triệu lượt người khám cha bnh BHYT, tăng 9,4% so vi cùng k năm 2017. S chi khám cha bnh BHYT là 47.309 t đồng, chiếm 51,91% d toán Chính ph giao, tăng 17,4% so vi cùng k.

Về công tác khám chữa bệnh BHYT tại tuyến Y tế cơ s, năm 2018, tng s xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT là 9.821 với số thẻ khám chữa bệnh đăng ký ban đầu là 21,5 triệu. Số chi khám chữa bệnh BHYT tại tuyến xã 6 tháng đầu năm là 1.220 tỷ đồng, chiếm 2,6% tng chi khám cha bnh BHYT, ước tăng 6,1% so vi cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, chất lượng khám cha bnh ti y tế cơ s chưa đáp ng được yêu cầu của người dân

Tại Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, có 923.657 lượt người đi khám chữa bệnh BHYT; trong đó, tuyến xã có 242.176 lượt.

Tại hội nghị, một số đơn v đã trình bày báo cáo tham luận nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng khám cha bnh BHYT tuyến y tế cơ s. Kết lun Hi ngh, B trưởng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến nhn mnh: Đạt mc tiêu nâng cao chất lượng khám cha bnh ti y tế cơ s cn có s phi hp ca lãnh đạo UBND các cp, s ch đạo trc tiếp ca S Y tế… B Y tế s hướng dn, theo dõi, giám sát, hỗ trợ các tỉnh, thành triển khai các chiến lược, chính sách v tăng cường y tế cơ s. Về nhân lực, sẽ đào tạo, cập nhật kiến thức cho lực lượng y tế tuyến xã; tận dụng nguồn lực sẵn có, đào tạo để đáp ng yêu cầu chuyên môn. Tiếp tục luân phiên bác sĩ từ tuyến tỉnh, tuyến huyện về xã, cầm tay chỉ việc, đào tạo cả chuyên môn khám chữa bệnh và kỹ năng tư vn, giáo dc sc khe… Đầu tư cơ s vt cht, trang thiết b phù hợp với năng lc chuyên môn của Trạm Y tế xã.; nâng cao chất lượng dch v khám cha bnh; tăng cường công ngh thông tin…trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phương Nga (Trung tâm Truyền thông – GDSK)

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ