Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày đăng: 12/03, 14:17

Sáng 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: Đ.V

Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các, bộ, ban, ngành trung ương...

Tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giám đốc các sở, ban, ngành và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Thường trực các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy…

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày  (29 và 30-11), tập trung học tập, quán triệt 3 chuyên đề: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị nghiêm túc, đảm bảo các nội dung được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp, như: Sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể, thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) viết thu hoạch cá nhân gửi về đảng ủy (chi ủy) cơ sở nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt đảng để theo dõi, tổng hợp. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Đăng Vũ

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ