HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2018/QĐ-TTg CUẢ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ngày đăng: 13/05, 16:22

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP của chính quyền tại các huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn tạo ra sự chuyển biến nhanh tích cực về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Sáng 26/4/2019, Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chủ trì Hội nghị có Bs. CKII. Mai xuân Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh; bà  Trần Thị Tâm - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Pleiku cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan.

          Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai. Quyết định này bao gồm 5 chương, 26 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2019. Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm; thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm sau 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

          Theo đó, việc thí điểm sẽ được triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng, đối với 07 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai và Gia Lai, thí điểm không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

Tại Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại tỉnh Gia Lai, gồm các đơn vị sau: cấp huyện, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Cấp xã, Phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian thực hiện thí điểm 01 năm, lộ trình triển khai sẽ chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ tháng 01/2019 đến 6/2019) nhằm triển khai các công tác chuẩn bị; Giai đoạn 2 (từ tháng 7/2019 đến 7/2020) triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại Thành phố Pleiku và Phường Hội Thương, TP. Pleku.

Cũng theo Quyết định, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP tại các địa phương nêu trên phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP… Qua đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tuyến quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng thẩm quyền, góp phần tích cưc đưa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vào ổn định, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

                    Xuân Quyền - Lê Thúy (Khoa TT&GDSK - CDC)

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ