Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 4883/QĐ-BYT

Số văn bản 4883/QĐ-BYT
Trích Yếu DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯƠNG ĐƯƠNG bao gồm các dịch vụ kỹ thuật đã được ban hành để thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC nhưng chưa có trong Quyết định số 4442/QĐ-BYT ban hành ngày 13/7/2018
Ngày Ban Hành 08/08/2018
Ngày Hiệu Lực 08/08/2018
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Viết Tiến
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ