Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 718/QĐ-BYT

Số văn bản 718/QĐ-BYT
Trích Yếu Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020
Ngày Ban Hành 29/01/2018
Ngày Hiệu Lực 29/01/2018
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Thị Kim Tiến
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ